Upozornění

 

Upozorňujeme občany,

 že po datu 15. 11. 2023

budou odstraněny z prostoru hřbitova

veškeré věci uložené za hroby, v uličkách a v doprovodné zeleni.

 

 

Dle ŘÁDU VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA TÁBORA ,

Článku 3 – Provoz pohřebišť, odstavec 11.

Je zakázáno ukládat nádoby na květiny, lampy, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček a do doprovodné zeleně. V opačném případě je provozovatel pohřebišť oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí naložit jako s odpadem.